Deklaracja dostępności

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH 

Szkoła Podstawowa Nr 385 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp385.waw.pl oraz www.gimnazjum119.waw.pl/bip2

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Zakrzewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 48 22 773 23 35

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 385 w Warszawie
 • Adres: 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 48 22 773 23 35

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie, ul. Klimatyczna 1

(Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz uzgodnień.)

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Pogodnej i Klimatycznej.

Dojścia piesze są od ul. Pogodnej i Klimatycznej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Pogodnej i Klimatycznej nie ma barier architektonicznych.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 230 m: Pogodna 01 (kierunek: PKP Wesoła: nr 198, Metro Politechnika: nr 502, Dworzec Wschodni (Lubelska) nr 147) oraz Rumiankowa 02 (kierunek: PKP Wesoła: nr 198, Metro Politechnika: nr 502, Dworzec Wschodni (Lubelska) nr 147).

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Parking na terenie szkoły jest w całości przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: www.wtp.waw.pl

Wejście główne do budynku

Wejście znajduje się od strony ul. Pogodnej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia 90 cm, próg 0,5 cm). Wejście  dla osób poruszających się na wózku jest możliwe poprzez pochylnię. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń manewrowa. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis "WEJŚCIE"). Za drzwiami znajduje się wiatrołap.

Wejście od strony ul. Klimatycznej

Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia 90 cm, próg 0,5 cm). Wejście  dla osób poruszających się na wózku jest możliwe poprzez pochylnię. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń manewrowa. Za drzwiami znajduje się wiatrołap.

Wejście od strony "zerówek"

Wejście wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia 90 cm, próg 2 cm). Wejście  dla osób poruszających się na wózku jest możliwe poprzez pochylnię. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń manewrowa. Za drzwiami znajduje się wiatrołap.

Wejście od strony hali sportowej

Wejście wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia 90 cm). Wejście  dla osób poruszających się na wózku jest możliwe poprzez pochylnię. Przed drzwiami znajduje się przestrzeń manewrowa. Za drzwiami znajduje się wiatrołap.

Przestrzeń dostępna dla uczniów i rodziców

Wszystkie pomieszczenia i korytarze w Szkole są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W niektórych miejscach korytarze są wydzielone drzwiami. Pomieszczenia na piętrze są dostępne dla osób na wózkach poprzez znajdującą się w budynku windę oraz platformę dla niepełnosprawnych.  

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na wszystkich kondygnacjach budynku. W toaletach jest przestrzeń manewrowa oraz obustronne poręcze.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki
 2. Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie w przygotowaniu jest nowa strona Szkoły Podstawowej nr 385, która ma być zgodna z wytycznymi dostępności cyfrowej WCAG 2.1, a jej uruchomienie planowane jest na trzeci kwartał 2021 r.