Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry:

Ewidencja pracowników

Ewidencja uczniów

Ewidencja dzieci

Ewidencja absolwentów

Ewidencja legitymacji szkolnych

Ewidencja kart rowerowych

Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Zarządzenia dyrektora szkoły

Ewidencja chorobowa

Ewidencja zastępstw

Ewidencja aktów nadania stopnia awansu nauczycieli

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Rejestr nieobecności pracowników

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr wniosków o emeryturę

Rejestr zamówień publicznych

Dokumentacja finansowo-księgowa

Ksiegi inwentarzowe

Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt