Kompetencje

 

Organy Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców

Zadania poszczególnych organów określa statut Szkoły Podstawowej nr 385.