Przedmiot działalności

 

Przedmiot działalności Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie (wg PKD): 

Rodzajem przeważającej działalności szkoły jest szkolnictwo podstawowe.