Status prawny

Status prawny Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Szkoły Podstawowej nr 385 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Klimatyczna 1 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Ustaw:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

STATUT