Struktura własnościowa i majątek

 

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako jednostka samorządowa Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Szkoły Podstawowej nr 385 dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność m.st. Warszawy:

powierzchnia całkowita działki - 27 918 m2

powirzchnia zabudowy szkoły z halą sportową - 5414 m2

Powirzchnia użytkowa budynku szkoły i hali sportowej - 8312 m2