Zamówienia publiczne

Konkurs na najem lokalu użytkowego - stołówki wraz z usługą organizacji żywienia uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020

DOKUMENTY:

Ogłoszenie SP 385

Procedura - przeprowadzenie konkursu

Arkusz analizy formalnej dokumentacji

Kryteria oceny oferty

_____________________________________________________________

 Przetarg na dostawę gazu:

Ogłoszenie o wyniku postępowania   

Informacje z otwarcia ofert  

Odpowiedzi na pytania - cd 

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o postępowaniu 31.01.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   

 


 

  Przetarg na dostawę gazu:

 

Ogłoszenie o postępowaniu  

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   

Informacja z otwarcia ofert     

 -------------------------------------------

Unieważnienie przetargu na dostawę gazu: